Disclaimer

Van toepassing op alle digitale communicatie

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Deze informatie mag in dat geval dan ook niet openbaar worden gemaakt. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, vragen wij u ons dit te melden en het bericht te vernietigen, inclusief eventueel verzonden bijlage(n). Verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht is, als u niet de geadresseerde bent, verboden. Care For You staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor een tijdige ontvangst daarvan. In geen geval is Care For You aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die direct of indirect het gevolg is van het versturen van dit bericht.