Machtiging

U kunt met de onderstaande tool digitaal een machtiging afgeven

Care For You hanteert het onderstaande machtigingsformulier

CFY Toestemmingsverklaring versie 2018.pdf