Waar staan wij voor?

Onze missie

Care For You vindt het heel erg belangrijk dat iedere cliënt naar behoefte zorg kan krijgen, zorg op maat. Met de begeleiding die wij bieden, streven we naar het vergroten van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken en vergroten van de eigen krachten/kansen, zodat ook de cliënt, zo sterk als voor hem/haar mogelijk, in de maatschappij kan komen te staan.

Onze visie

Care For You biedt begeleiding aan hulpbehoevenden met als doel de zelfredzaamheid te vergroten door de eigen krachten te bekrachtigen, succeservaringen op te doen, leren te vertrouwen op eigen kunnen en dit alles met een ervarings- en oplossingsgerichte visie. Gelijkwaardigheid, transparantie en zorg op maat staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij staan zeer positief tegenover het samenwerken met andere disciplines om zo de beste zorg/begeleiding te kunnen bieden.

Onze ambitie

Onze ambitie is om de cliënten:

- in toenemende mate zelfstandigheid en succeservaringen te laten verwerven

- inzichten te leren krijgen, uitdagingen niet uit de weg te gaan, grenzen te herkennen, deze op een adequate manier kenbaar te maken en eventueel te verleggen

- in toenemende mate eigenaarschap van hun leven op zich te nemen

- te laten ervaren dat zij er mogen zijn en hun zelfvertrouwen te vergroten

- vaardigheden eigen te laten maken

- hun persoonlijk ontwikkelingsproces op maat te optimaliseren

- vanuit onze ervarings- en oplossingsgerichte visie zich op een positieve manier te laten ontwikkelen

- daar waar zij het hoogst persoonlijk haalbare niveau in hun ontwikkeling hebben bereikt, hen te ondersteunen en te begeleiden en dit te onderhouden en te stabiliseren

- daar waar nodig de kwaliteit van het leven te verbeteren door af te stemmen op de persoonlijke leefwereld

- in hun eigen kracht te laten staan

- plezier en positiviteit in het leven (weer) te laten ervaren