Begeleiding met honden

Waarom begeleiding met behulp van honden?

  • een hond helpt je met leren jezelf te ontwikkelen
  • een hond accepteert je volledig zoals je bent
  • een hond helpt je hoe je relaties aangaat en onderhoudt
  • het werken met een hond kan je ondersteunen en kan de werking hebben van therapie
  • een hond kan je helpen om op psychische, sociale, emotionele, verstandelijke, lichamelijke vlakken en op het gebied van eigen gedrag meer over jezelf te leren en je hierin te ontwikkelen
  • gericht op het psychische, sociale, emotionele, gedragsmatige, cognitieve en/of fysieke

Volgens onderzoek

Volgens onderzoeken is er behoefte aan contact en interactie met dieren vanuit de cliënt en werken dieren bevorderend voor de ontwikkeling van de cliënt (Huizen & Lambers-Jukema, 2009). Dieren kunnen zowel voor activiteiten als voor therapie ingezet worden voor kinderen met sociaal- emotionele stoornissen, gedragsproblemen en leerstoornissen, zoals de kinderen in dit onderzoek. Animal Assisted Therapy (AAT) is hier een voorbeeld van waarbij de hulpverlening gericht is op het psychische, sociale, emotionele, gedragsmatige, cognitieve en/of fysieke functioneren van de cliënt. Daarnaast bestaat er Animal Assisted Activities (AAA) waarbij de verbetering van het welzijn van psychisch gehandicapte mensen en kinderen met een ontwikkelingsstoornis centraal staat. Deze activiteiten met dieren kunnen therapie ondersteunend zijn of kunnen therapeutische effecten hebben.
Onder zorgverlening met honden wordt het volgende verstaan: ‘Alle gegeven zorg aan daartoe behoeftige personen zonder vooraf gestelde doelen.’ (Lagen, 2010).
Cliënten leren te zorgen voor een ander door het verzorgen van dieren, in dit geval de hond. Daarnaast leren zij onderlinge relaties aan te gaan met het dier, door de (bijna) dagelijkse verzorging en het contact met de hond.