Welkom

Op het privacy portaal van Care For You!

Over deze privacy-pagina in het kort.

Privacy is erg belangrijk, ook voor Care For You. Uw gegevens dienen op een verantwoorde manier te worden verwerkt. Daar staan wij voor.


Om u beter van dienst te zijn én te informeren over uw privacy is het Care For You privacy portaal ontwikkeld. In dit portaal leest uw welke gegevens Care For you van u verwerkt en waarom. Daarnaast kunt u via dit portaal een gegevensverzoek indienen, het privacyprotocol lezen en een machtiging afgeven.

Welke gegevens verwerkt Care For You van u en waarom?

Welke gegevens Care For You van uw verwerkt kunt u lezen in het privacy protocol van Care For You. Lees het privacy protocol van Care For You op deze pagina.

Wilt u meer weten over het privacy beleid van Care For You?

Lees het privacy protocol van Care For You op deze pagina.

Wilt u een machtiging afgeven?

Print dan het formulier machtiging uit en vul het in.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op!