Begeleiding met behulp van paarden

Waarom begeleiding/coaching met paarden?

  • het paard helpt de houding, de psychomotoriek, de concentratie, het zelfvertrouwen te verbeteren en angsten en agressie te verminderen
  • het paard draagt bij aan het verbeteren van cognitieve en sociale vaardigheden
  • het paard helpt bij het komen tot jezelf
  • het paard is open en eerlijk, begrijpt geen dubbele boodschap
  • het paard reageert in het hier en nu en kijkt niet naar het verleden of naar de toekomst
  • volledige acceptatie
  • het paard nodigt uit tot het verleggen van grenzen
  • het paard kan spiegelen en reageert de emoties en gedragingen die er op dat moment zijn

Voor de liefhebbers volgt hieronder een stukje uit de scriptie van Stephanie Maijvis waarin onderzoek is gedaan naar de meerwaarde van het inzetten van paarden in de hulpverlening:

Het Paard

Met behulp van dit onderzoek wordt bepaald hoe het paard effectiever bij instelling X ingezet kan worden. Daarvoor is het van belang om te onderzoeken wat het paard biedt binnen de hulpverlening voor kinderen met een sociaal- emotionele stoornis. Paarden kunnen namelijk een positieve invloed hebben op cliënten met een zorgvraag. Dit blijkt uit het onderzoek van Huizen & Lambers-Jukema (2009, p.6). ‘Door het inzetten kan de houding, de psychomotoriek, de concentratie, het zelfvertrouwen van de cliënt verbeteren, kunnen angsten verminderen, agressie verminderen en kunnen cognitieve en sociale vaardigheden verbeteren’ (Huizen & Lambers-Jukema, 2009).


Ook kan het paard helpen om ervoor te zorgen dat de cliënt tot zichzelf kan komen (Equine Assisted Therapy, n.d.). Dit kunnen zij vanwege de specialiteit die zij bezitten om aan te voelen wat er in je om gaat. Ook hierdoor kan het paard bij kinderen en jongeren een opvoedende rol spelen. De begeleiding en behandeling met het paard laat vaak zien dat het de ontwikkeling kan bevorderen en het met problemen kan helpen vanwege de bijzondere relatie tussen mens en paard.
De bewegingen die het paard maakt werkt op een unieke manier op het lichaam en de geest van de mens. Het paard heeft drie verschillende gangen, namelijk de stap, draf en galop. Deze driedimensionale beweging draagt bij aan het creëren van rust en vertrouwen.


Mensen kunnen op het gebied van sociale vaardigen leren van het paard. Het is namelijk zo dat het paard van nature een kuddedier is en hierdoor ook erg sociaal is naar mensen toe.
Het paard is altijd eerlijk in zijn communicatie, begrijpt geen dubbele boodschappen en communiceert via lichaamssignalen die vaak maar minimaal zijn.


Daarnaast wordt elk mens door het paard geaccepteerd hoe hij is (Equine Assisted Therapy, n.d.). Het is duidelijk in het aangeven van zijn grenzen, maar daarentegen nodigt het paard ook uit tot contact. Veel mensen kunnen door middel van het paard gemakkelijker hun grenzen verleggen. Dit heeft als reden dat paarden vaak op veel mensen een grote aantrekkingskracht heeft. Het paard nodigt namelijk mensen uit tot het maken van contact.


Het paard reageert specifiek op het gedrag en emotie van de persoon en kijkt niet naar het verleden of naar de toekomst van de persoon. Het paard kan steun en troost bieden. Spiegelen kan een paard uitstekend. Het kan zich aanpassen aan de emotie en gesteldheid van het kind en het gedrag spiegelen.
Door een groep/kudde paarden te observeren en te analyseren, kunnen er verschillende sociale onderwerpen aan bod komen (Stichting Kind te paard, n.d.). Er kan dan gekeken worden naar de onderlinge interacties met andere paarden. De persoon maakt met ondersteuning van de equitherapeut de transfer naar zijn dagelijkse leven. Dit wil zeggen dat hij de aangeleerde vaardigheden leert toepassing in het dagelijks leven met ondersteuning van de therapeut.
Hierboven is beschreven welke meerwaarde het paard heeft en kan bieden aan cliënten in de hulpverlening.