Wat Stephanie u kan bieden

Kinderen, jongeren en volwassen met:

 • ADHD
 • ADD
 • ODD
 • PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)
 • ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
 • Motorische problemen
 • Faalangst
 • Problemen in de omgang met anderen
 • Prikkelgevoeligheid
 • Moeite met functioneren in groepen
 • Moeite met herkennen en uiten van gevoelens (emotie-regulatie)
 • Een verstandelijke beperking
 • Een lichamelijke beperking
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Of een combinatie van het bovengenoemde

Kinderen, jongeren en volwassen met:

 • Moeite met functioneren in groepen
 • Moeite met herkennen en uiten van gevoelens (emotie-regulatie)
 • Een verstandelijke beperking
 • Een lichamelijke beperking
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Of een combinatie van het bovengenoemde

Ouder(s)/verzorger(s) voor:

 • Opvoedingsondersteuning
 • Mediation